Økt grense for opplasting i PHP

For å gi våre kunder enda større albueplass, har vi nå økt grensen for filopplasting i PHP fra 128 MB til 192 MB. Her er liste over alle verdiene som er endret.

  • upload_max_filesize er endret fra 128M til 192M
  • post_max_size er endret fra 132M til 196M
  • max_execution_time er endret fra 90 til 120

Følgende relaterte eller påvirkede verdier er i denne omgang uendret, her er liste over dem:

  • memory_limit står uendret på 384M
  • max_input_time står uendret på 90