Fra MySQL til MariaDB

MariaDB er «open source»-etterfølgeren til MySQL, i kveld migrerer vi samtlige databaser fra MySQL 5.6.26 til MariaDB 10.0.21.

MySQL fikk navnet sitt etter grunnleggeren av MySQL, Michael Widenius sin datter, My – da han senere lanserte MariaDB som den nye «open source»-etterfølgeren til MySQL, var det etter navnet til sin andre datter, Maria.

Etter at Sun Microsystems kjøpte opp MySQL, som senere ble overtatt av Oracle, har mange vært bekymret for den videre utviklingen, fordi Oracle fra før har sin egen konkurrerende database, og i årene som har fulgt ikke har fremstått videre «åpne» i den videre utviklingen av MySQL.

Det er grunnleggeren av MySQL og flere tidligere utviklere av MySQL, som står bak MariaDB. MariaDB er basert på MySQL, og er stort sett en «drop-in replacement» for MySQL. Det betyr at nettsider som i dag bruker MySQL, skal fungere helt fint med MariaDB, uten at du trenger å gjøre noen endringer.

Alle CMS-er som WordPress, Drupal og Joomla, for å nevne tre av de store, fungerer like bra (eller bedre), med MariaDB. Når vi migrerer til å bruke MariaDB, skal du ikke trenge å gjøre noen endringer, og det er meningen at alt skal fungere like bra som før (eller bedre). Dersom du opplever at nettsidene dine blir enda litt raskere enn før, vil det ikke være noen overraskelse, fordi MariaDB i veldig mange ytelsestester får bedre resultat enn MySQL.

Etter som årene har gått etter lanseringen av MariaDB, er det blitt mer og mer åpenbart at MariaDB er fremtiden, og vil overta den ledende rollen som MySQL har hatt – dette spesielt etter at fler og fler ledende Linux-distribusjoner i nye versjoner har kastet ut MySQL og tatt inn MariaDB, noen av dem er RedHat/CentOS, Debian og Ubuntu – men listen er mye lenger, her er alle sammen: mariadb.com/kb/en/mariadb/distributions-which-include-mariadb

Les mer om MariaDB på deres nettsted mariadb.org og Wikipedia, samt artikkelen 10 reasons to migrate to MariaDB (if still using MySQL).