Personvernerklæring

Personopplysninger som samles inn, lagres, behandles, utleveres og slettes i samsvar med «Lov om behandling av personopplysninger» (personopplysningsloven) og EU sin personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation). Denne erklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger.

Hvem vi er og kontaktinfo

Foretaket som er ansvarlig for innsamlig og behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig) er MinHost AS med organisasjonsnummer 921604769 i Enhetsregisteret til Brønnøysundregistrene. Vår kontaktinformasjon er: MinHost AS, c/o Asle Ommundsen, Vestølveien 303, 4980 Gjerstad. Telefon: 40235991, du kan også kontakte oss via kontaktskjema på https://kunde.minhost.no/kontakt/.

Personopplysninger vi samler inn

Vi samler inn følgende data som kan inneholde personopplysninger:

1: Kontaktinfo til kunde: Informasjon du oppgir til oss for å identifisere kundeforholdet i forbindelse med bestilling av webhotell og/eller domeneregistrering. Dette inkluderer navn, adresse, telefonnummer og e-post-adresse.

2: Kontaktinfo til domenenavn: Informasjon du oppgir for å registrere domenenavn. Dette inkluderer navn, adresse, telefonnummer og e-post-adresse. Noen domenetyper krever mer informasjon, blant domenetypene vil tilbyr er dét begrenset til følgende:

For norske statsborgere som registrerer .no eller .priv.no domener blir personnummer innhentet og lagret av Norid (registreringsenheten for .no), se https://pid.norid.no/personid/ – MinHost AS innhenter og lagrer kun PID-nummeret fra Norid, og ikke personnummeret som er tilknyttet.

Registrering av .se og .nu domener krever at norske statsborgere oppgir fødselsdato, og krever at svenske statsborgere oppgir personnummer.

3: Automatisk innsamlede data: Data som vi samler inn automatisk når du eller brukerene av dine hosting-tjenester kommuniserer med våre servere. Dette inkluderer logger til webservere, e-post-servere, adressebok til e-post-kontoer via vår webmail, og andre automatisk genererte server-logger. Disse loggfilene kan inneholde tidspunkt, IP-adresser, e-post-adresser, navn og HTTP-headere, type nettleser eller annen klient oppgitt som «user agent», refererende nettadrese, og språk-valg.

Noen av våre nettsider bruker i tillegg informasjonskapsler, formålet med å lagre disse er for å kunne identifisere din nettlesersesjon, slik at du kan bestille webhotell eller domener, logge på kundesenteret (https://kunde.minhost.no), kontrollpanelet (https://kunde.minhost.no/directadmin/), webmail og phpMyAdmin.

4: Betalingsinfo: Vi tar ikke imot, og lagrer ikke, opplysninger fra kredittkort, men fakturerer utelukkende via e-post-faktura som manuelt betales via nettbank.

Hvorfor vi samler inn personopplysninger

Formålet med å samle inn personopplysninger er å identifisere deg som kunde hos MinHost AS og part i våre Avtalebetingelser (venstreklikk åpner nytt vindu), samt identifisere kunden og kontaktpersoner for domenenavn, i henhold til betingelsene for de aktuelle domenetypene. Hvis du ikke samtykker i innsamling av personopplysninger eller trekker tilbake samtykke, er vi ikke i stand til å oppfylle våre forpliktelser med deg som kunde, ICANN, og våre ICANN-registrarer, og registreringsenheten for .no, Norid – og kan da ikke tilby deg tjenester.

Hvordan dine personopplysninger brukes

1: Kontaktinfo til kunde: Kontaktinformasjonen brukes til å sende deg fakturaer og betalingspåminnelser via e-post og tekstmeldinger, og annen informasjon som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser med deg og og registreringsenhetene, samt annen nødvendig informasjon du trenger i forbindelse med daglig drift av dine hostingtjenester hos oss.

2: Kontaktinfo til domenenavn: Kontaktinfo til dine domenenavn brukes av registreringsenhetene for å identifisere innehaveren og kontaktpersonene for domenenavn. Registreringsenheten kan publisere kontaktinformasjonen delvis eller i sin helhet i WHOIS-databasen, avhengig av regleverket til den akteulle domenetypen. Årsaken er at man skal kunne ha en måte å kontakte personen som er ansvarlig for domenenavnet, for eksempel hvis det oppstår tekniske problemer eller domenet blir misbrukt til kriminelle aktiviteter, eller om det oppstår en tvist om parter sine rettigheter til domenenavnet.

3: Automatisk innsamlede data: Automatisk innsamlet data kan bli brukt av MinHost AS for å vedlikeholde, beskytte og forbedre våre tjenester, for å gi deg en bedre support-opplevelse, samt for å oppdage, forhindre, og på andre måter adressere svindel, sikkerhets- eller tekniske problemer.

4: Betalingsinfo: Betalingsopplysningene som lagres brukes for å identifisere hvem vi mottar betaling fra, samt til support relatert til betaling av faktura eller refundering av innbetalinger.

Hvordan du får tilgang til, og hvordan du oppdaterer dine personopplysninger

Du kan selv logge på https://kunde.minhost.no og se din kontaktinfo og oppdatere kontaktinfo for ditt kundeforhold. For å endre personnavn knyttet til kundeforholdet, og for å endre kontaktinfo i WHOIS for domenenavn, må du sende oss beskjed om endringene på e-post eller via kontaktskjemaet på https://kunde.minhost.no/kontakt/ – vi har ikke noe valg for å abonnere på nyhetsbrev, fordi vi ikke sender ut nyhetsbrev, men kun sender ut nødvendig informasjon.

Hvordan vi deler dine personopplysninger med andre

For domener under .no utleverer vi kontaktinfo for domenenavn til registreringsenheten for .no, Norid, i den grad det er nødvendig for å kunne registrere eller administrere domener.

For domener under .dk, .se og .nu utleverer vi kontaktinfo for domenenavn til Realtime Register B.V., i den grad det er nødvendig for å kunne registrere eller administrere domener.

For alle andre domenetyper enn de nevnt ovenfor, utleverer vi kontaktinfo for domenenavn til Total Registrations, samt i en overgang på en tolv måneders utfasing, til Enom LLC. Etter 20. juni 2019 vil vi ikke utlevere kontaktinfo for domenenavn til Enom LLC lenger.

Dersom vi får forelagt en beslagsbeslutning, rettslig kjennelse eller annet tilsvarende krav om utlevering av informasjon, kan vi også utlevere personopplysninger til norsk politi eller annen norsk offentlig myndighet.

Dataportabilitet

Hvis du velger å flytte domenenavnet ditt bort fra oss, vil kontaktinformasjonen fortsatt finnes i registreringsenhetens domenedatabase i et standardisert format, og dette kan overføres automatisk til din nye registrar ved hjelp av EPP-protokollen.

Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger

Personopplysningene dine blir lagret i hele registreringsperioden til dine domenenavn, eller så lenge du er kunde hos oss, og i minst ett år etter tjenestene og kundeforholdet er avsluttet. Personopplysninger knyttet til vår regnskapsføring arkiveres i minst 5 år, som det kreves i henhold til norsk regnskapslovgivning.

Behandling av persondata i forbindelse med hostingtjenester

Personopplysninger som du eller dine brukere sender inn, laster opp, overfører, lagrer eller behandler via hostingtjenester fra MinHost AS, dekkes ikke av denne personvernerklæringen. Dette gjelder personopplysninger som lastes opp til ditt/dine nettsted, lagres i filer eller i databaser på MinHost AS sine servere, personopplysninger som sendes i e-post til eller fra deg, inkludert alle andre personopplysninger du samler inn, lagrer, overfører eller behandler ved hjelp av våre hostingtjenester. MinHost AS er ikke behandlingsansvarlig for slike personopplysninger, men kun databehandler. Du som behandlingsansvarlig har ansvar for å håndtere alle slike personopplysninger i samsvar med lover og regler om personvern, og om nødvendig utforme og publisere din egen personvernerklæring som gjelder de personopplysningene du utveksler med brukerene av ditt nettsted eller med dine e-post korrespondenter.

Databehandleravtale: For informasjon om hvordan MinHost AS behandler og beskytter persondata for våre hostingtjenester, se vår Databehandleravtale.

Din rett til å klage

Hvis du er en person bosatt i EU eller EØS og mener at vår bruk og behandling av dine personopplysninger er i strid med personopplysningsloven, GDPR, eller annen gjeldende lovgivning, har du rett til å klage til det norske Datatilsynet eller tilsvarende tilsynsmyndighet i landet der du er bosatt.

Endring i personverneklæringen

Vi forbeholder oss rett til å gjøre endringer i personvernerklæringen. Dersom vi gjør vesentlige endringer i personvernerklæringen, vil vi informere deg på https://twitter.com/minhost og ved å sette et notis nederst i denne erklæringen om siste tidspunkt den ble endret.

(Relatert: Se også vår Databehandleravtale på https://minhost.no/databehandleravtale/)