Pressemelding: Klager Webhuset inn til Forbrukerombudet

Webhuset AS bryter med prinsippet om at man kan konkurrere på like vilkår, ved at de selger webhotell, domenenavn og annet til privatpersoner på sitt nettsted, uten å vise prisene inkludert mva, samt uten å informere om at mva ikke er inkludert.

asle-ommundsen Dette har MinHost sett seg lei på: – På våre nettsider viser vi alltid prisene inkludert mva. Som en liten aktør i markedet, har jeg sett meg lei på at en stor aktør som Webhuset slipper unna med å vise prisene uten mva, og dermed fremstår med lavere priser, sier Asle Ommundsen.

– Nå har jeg sendt klage på Webhuset AS til Forbrukerombudet, slik at det kan bli en slutt på den useriøse praksisen deres.

– Forbrukere som er ute etter webhotell og domenenavn, vil ofte sammenligne prisene til tilbydere basert på prisene på nettsidene deres, uten å tenke på at noen aktører er useriøse og ikke viser prisene inkludert mva.

– Det er feil at Webhuset skal kunne villede med å vise priser som fremstår lavere enn det som er tilfellet, mener Asle Ommundsen, det er ikke godt nok at man selger endel til bedrifter, så lenge man også selger til privatpersoner, skal prisene oppgis inkludert mva.

Lovdata er forskriften tydelig i følgende lovparagrafer:

§ 1.Virkeområde
Forskriften gjelder næringsdrivende som er etablert i Norge og selger varer og tjenester til forbruker.

§ 2.Formålsbestemmelse
Formålet med forskriften er å fremme god prisinformasjon for å bedre konkurransen mellom næringsdrivende og gjøre det enklere for forbrukeren å sammenligne priser.

§ 3.Merverdiavgift mv.
Alle priser det opplyses om skal inkludere merverdiavgift og offentlige avgifter.

– Når Webhuset i tillegg skryter på sine nettsider med teksten «Ingen lokkepris» (se bilde), må jeg stusse på dét, fordi det nettopp er lokkepriser de opererer med når de skjuler mva fra prisene sine, uten å tydelig informere om det.

webhuset-underside

– Jeg kontaktet Forbrukerombudet på telefon i forkant og beskrev Webhuset sin praksis, Forbrukerombudet svarte da med: «- Det høres ikke bra ut». Jeg har derfor sendt en klage på Webhuset AS til Forbrukerombudet, og forventer at de tar grep for å stoppe Webhuset sin praksis, slik at prisene til ærlige aktører i bransjen ikke fremstår feil når forbrukere sammenligner prisene.