MariaDB oppgradert til 10.3.x

Det er i underkant av ett år siden forrige store oppgradering av Mariadb, og det er igjen på tide å oppgradere til en ny major versjon – vi har nå oppgradert MariaDB fra versjon 10.2.x til 10.3.x.

Sist gang vi gjorde en større oppgradering til en ny major versjon av MariaDB var i august 2018 hvor vi oppgraderte til Maridb 10.2.x – tiden går fort, og det var på nytt på tide med en større oppgradering.

Alle våre kunder er nå oppgradert fra MariaDB versjon 10.2.24 til 10.3.15. Dersom du har egenutviklet PHP-kode og databaser, oppfordrer vi deg til å se gjennom https://mariadb.com/kb/en/library/changes-improvements-in-mariadb-103/

Vi minner om at default SQL_MODE allerede i MariaDB 10.2.x ble endret til å være «strict mode», men vi har valgt å overstyre dette enn så lenge, fordi visse PHP-script kan inneholde kode som ikke fungerer korrekt under «strict mode».

Vi forventer å aktivere «strict mode» i MariaDB seneste ved neste korsvei om et års tid når vi skal oppgradere til MariaDB 10.4.x – her er mer info om strict mode: https://mariadb.com/kb/en/library/sql-mode/#strict-mode

MariaDB